ADMINISTRATIE

Uw administratie vormt voor ons een belangrijke basis om u op proactieve wijze van adequate adviezen te kunnen voorzien. Om u optimaal te kunnen bedienen, is het raadzaam dat wij goed inzicht hebben in uw financiële administratie. Op deze manier bent u er altijd van verzekerd dat uw fiscale situatie up-to-date is, alle fiscale mogelijkheden optimaal worden benut en ongewenste conflicten met de Belastingdienst worden voorkomen. U komt dus nooit voor fiscale verrassingen te staan. Wij verzorgen daarom graag uw administratie.

Als u klant bij ons bent, kunt u alle bescheiden uit uw administratie  (zoals in- en verkoopfacturen, salarisstroken, belastingcorrespondentie of elektronische bankafschriften) naar ons versturen. Vervolgens zorgen wij dat de BTW-aangiften worden gedaan en de jaarrekening wordt opgesteld.

Kortom, het volgende kunnen wij onder meer voor u betekenen:

  • Inrichten administratie
  • Bijhouden en controleren administraties
  • Opstellen tussentijdse cijfers
  • Opstellen jaarrekeningen en publicatiestukken